Maria Montessori (1870-1952)

Lääketieteen tohtori, lääkäri ja varhaiskasvattaja

Maria Montessori vastasi Rooman yliopiston psykiatrian klinikalla erityislasten hoidosta ja kiinnostui heidän opetuksestaan. Hän tutustui työssään tutustui mm. lääkärien ja tiedemiesten Séguinin ja Itardin tutkimuksiin ja töihin erityislasten opetuksesta. He käyttivät fyysisiä ja aistiperäisiä menetelmiä älyllisten prosessien kehittämiseen ja Montessori oppi, että erityislasten kasvatus oli pedagoginen eikä lääketieteellinen ongelma.

Maria Montessori teki aloitteen erityislasten siirtämisestä mielisairaaloista kouluihin ja perusti erityiskoulun Roomassa vuonna 1907. Ensimmäinen Casa del Bambini, Lasten talo oli koulu 3-6 -vuotiaille normaaleille lapsille. Sen toiminnan tavoitteena oli kehittää lasten luovuutta virikkeitä tarjoavassa ympäristössä, missä lapset saavat vapaasti toimia opettajien ohjauksen ja oman kiinnostuksensa mukaan. Montessori-välineitä käytetään laajalti nykyään niin erityis- kuin perusopetuksessakin.

Lue lisää Montessoripedagogiikasta ja Maria Montessorista >>

Muita linkkejä

Suomen Montessori-yhdistys ry. >>

Comments are closed.