Hallitus

Montsan hallitus koostuu lasten vanhemmista, joka ovat vapaaehtoisina sitoutuneet johtamaan Montsaa ja takaamaan sekä lapsille että henkilökunnalle viihtyisät ja turvalliset olosuhteet päivittäiseen toimintaan ja työskentelyyn.

Hallitus kokoontuu kuukausittain ja hallituksen kokouksissa käsitellään päiväkodin arkeen, johtamiseen, asiakkaisiin, henkilöstöön sekä kiinteistöön ja kiinteistön huoltamiseen liittyviä asioita. Hallitustyöskentely vie aikaa, mutta antaa hallituslaisille vanhempina etuoikeutetun näköalapaikan oman lapsen arkeen päivähoidossa.

Hallitukseen jäseneksi?

Hallitus valitaan syyskokouksessa yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 4-8 varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Vanhempien aktiivisuus tärkeää yksityisessä päiväkodissa

Kannatusyhdistys toivoo aktiivisuutta kaikilta vanhemmilta on kyseessä rooli hallituksessa tai osallistuminen talkoisiin, vanhempainiltoihin tai muuhun yhteiseen toimintaan. Montsan ollessa yksityinen päiväkoti, on meistä vanhemmista täysin kiinni minkälaiset olosuhteet lapsillemme ja henkilökunnalle luomme.


HALLITUS VUONNA 2017

Miikka Putto, hallituksen varapuheenjohtaja ja sihteeri
Varapuheenjohtajana Miikka vastaa kannatusyhdistyksestä yleisesti, edustaa kannatusyhdistystä ja kutsuu hallituksen kokoon kuukausittain.

Diana Kranz-Herlevi, taloudenhoitaja
Diana hoitaa yhdistyksen talousasioita ja vastaa taloussuunnittelusta.

Emmi Arima, henkilöstövastaava
Emmi hoitaa henkilöstöasioita yhteistyössä hallitusten jäsenten ja päiväkodinjohtajan kanssa.

Ari Luomala, kiinteistö- ja hankintavastaava
Ari huolehtii kiinteistöön liittyvistä korjauksista ja hankinnoista.

Tommi Kokki, IT- ja tapahtumavastaava
Tommi vastaa IT-puolesta sekä suunnittelee tapahtumia yhteistyössä
muiden hallituksen jäsenten ja henkilökunnan kanssa.

Varajäsenet: Anne Kokkonen