Päiväkodin ja vanhempien välinen suhde

Vanhemmat havannoimassa

Vanhemman on hyvä käydä havainnoimassa lapsensa työskentelyä kerran lukuvuodessa. Päiväkoti on suuri osa lapsen elämää ja vanhemmalla on tällä tavoin harvinainen mahdollisuus päästä näkemään mitä se aidoimmillaan on. Samalla se helpottaa lapsen ja aikuisen komminikointi päiväkodin asioista puhuttaessa. Vanhemmat varaavat aamupäivän vierailulleen. Luokassa voi olla yksi vanhempi kerrallaan havainnoimassa. Hän saa henkilökunnalta ohjeet havainnointiin. Vierailu on lasten toiminnan seuraamista, ei siis itse osallistuta toimintaan.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Tavoitteena kasvatuskumppanuus
Onnistuneen kasvatuksen ja opetuksen edellytyksenä on kasvatuskumppanuus vanhempien ja henkilökunnan välillä. Vanhemmat tuntevat oman lapsensa ja heillä on ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu. Henkilökunta antaa ammattitaidollaan päivittäisen tukensa lapsen kehitykselle ja kasvulle unohtamatta vanhempien asiantuntijuutta omaan lapseensa. He luovat myös edellytykset tasavertaiselle yhteistyölle.

Päivittäiset keskustelut ja kasvatuskeskustelut
Kasvatuskumppanuus toteutuu päivittäisissä keskusteluissa lapsen asiosta vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Perheelle järjestetään kasvatuskeskustelu syksyisin lapsen kasvamiseen ja kehittymiseen liittyvistä asioista. Asetettuja tavoitteita pyritään arvioimaan keväisin arviointikeskusteluissa.

Päiväkotimme henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus (laki 710/1982, 8. luku). Emme keskustele lastenne koskevista henkilökohtaisista asioista toisten vanhempien tai lasten kuullen. Joskus haku- ja tuontitilanteet ovat sellaisia, että ohjaajan ei ole mahdollista irrottautua lapsiryhmästä ja keskustella kanssanne lasten valvonnallisista tai ohjauksellisista syistä. Toivomme, että tällaisissa tapauksissa voimme soittaa teille tai sopia tapaamisajan keskustelua varten.

Tiedonkulku päiväkodin ja vanhempien välillä

Päiväkodin yleiset asiat ja kannatusyhdistyksen asiat löytyvät eteisen ilmoitustaululta. Ryhmiä koskevat asiat löytyvät luokkatilojen vierestä. Nettisivuilla on viikon ruokalista ja eteisen ilmoitustaululla on välipalalista.

Huomioithan, että mikäli sinulla on asiaa päiväkotiin, henkilökunta ei pääse puhelimeen lasten työskentelyaikana. Parhaiten tavoitat henkilökunnan puhelimitse klo 12-14 välillä.

Ilmoitustaulu
Montsan eteisessä on ilmoitustaulu, jossa julkaisemme yleisiä tiedotteita sekä Montsasta että kaupungilta. Lisäksi meillä on ollut tapana tiedottaa myös ulko-ovessa ja sen edustalla mahdollisimman hyvin vanhempien huomion kiinnittävässä paikassa.

Lokerotiedottaminen
Jotkin asiat vaativat varmistuksen viestin perillemenosta. Tällöin jätämme lapsen omaan lokerikkoon viestin vanhemmille. Luottamukselliset viestit ovat joko kirjekuoressa tai henkilökohtaisesti vanhemmille saatettuja.

Sähköpostitiedottaminen
Vanhempien tulee huolehtia siitä, että heidät saavuttava sähköpostiosoite on Montsan tiedossa. Sähköpostiosoite on ainoastaan päiväkodinjohtajan sekä hallituksen tiedossa eikä sitä käytetä minkäänlaiseen markkinointitarpeeseen. Päiväkodinjohtaja tiedottaa sähköpostitse esim. päiväkodin retkistä. Sähköpostitietojen päivittäminen johtaja@montsa.com

Vanhempainillat
Vanhempainilta järjestetään kerran keväällä ja kerran syksyllä. Toivomme vanhempien osallistuvan aktiivisesti vanhempainiltoihin, koska silloin pääsette kuulemaan henkilökohtaisesti päiväkodin tapahtumista, lasten arjesta sekä tulevista asioista. Vanhempainiltojen ajankohdasta tiedotetaan etukäteen sekä nettisivuilla että päiväkodin ilmoitustaululla.

Kannatusyhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
Kannatusyhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa (syys- ja kevätkokous).

Comments are closed.